Bảng Xếp Hạng Không Cập Nhật Liên Tục, nhân vật phải thoát ra BXH mới cập nhật!


Thứ Hạng Tên Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 Ngµ 109 1428254460
2 o0oThieNo0o 109 1428254460
3 o0oThUo0o 109 1428254460
4 ÐÑcLãoGia 109 1428254460
5 109 1428254460
6 HandSome 109 1428254460
7 HPL 109 1428254460
8 KÏDuyên 109 1428254460
9 Ironman 109 1428254460
10 iTiênÔngg 109 1337503471
11 NíuDuyên 109 1289058563
12 iTiênTØu 109 1245000171
13 NANA 109 1211557473
14 NgµPlus 109 1121243291
15 B°ngLai 109 1060395368
16 HànQu¯c 109 1033009412
17 Bufff 109 1007477285
18 ChungTienLo 109 966378451
19 ILove 109 949055856
20 MINA 109 898026912